ตารางคู่เลขมงคลเบื้องต้น (Basic)

ตารางคู่เลขมงคลเบื้องต้น (Basic)

วิธีการดูคู่เลข 6 ต่ำแหน่ง ใน 7 หลักสุดท้ายของเบอร์มือถือไม่นับรวมสามตัวหน้า ตารางนี้เป็นเพียงการแยกเลขเสีย กับเลขดีมงคลเท่านั้น

 

เบอร์มงคล

 

แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นยังไม่ถือว่าเบอร์ที่ไม่มีเลขเสียเลย จะส่งผลดีกับผู้ใช้เสมอไป การเลือกเบอร์มงคลนั้นควรเรื่องโดยต้องวิเคราะห์พื้นดวงชีวิต และอาชีพการทำงานของแต่ละคนโดยเฉพาะ เพื่อประกอบในการจัดวางตัวเลข ในแต่ละตำแหน่งใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ได้เบอร์ที่ดี ถูกหลัก ถูกต้อง ถูกโฉลก

ซึ่งศาสาตร์ตัวเลขของทางเรานั้นให้ความสำคัญในการร้อยเรียงตัวเลขให้เหมาะสม เฉพาะจงเจาะของแต่ละบุคคล ซึ่งการร้อยเรียงตัวเลขให้สอดคล้องกับบุคคลโดยเฉพาะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และการร้อยเรียง ออกแบบ จัดวางตัวเลขควรให้ผู้รู้ ผู้เชียวชาญดูแลเรื่องการจัดวางตัวเลขจะดีที่สุด เพราะศาสตร์ตัวเลขมีความละเอียดอ่อน และลึกซึ้งเป็นอย่างมาก


บทความโดย อ. ฝ้ายเลขดีมงคล พลิกชีวิต (Numbernice)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์

ติดต่อใช้บริการโดยตรง

หรือโทร 064-656-4991, 099-782-8998, 065-829-5365